426107-011 Armstrong Casing

Casing CI 5X4X8W 125#