426148-031 Armstrong Casing

Casing DI 4X3X11.5 250#