426150-031 Armstrong Casing

Casing DI 4X3X10 250#