426170-031 Armstrong Casing

Casing DI 4X3X13 250#