426600-031 Armstrong Casing

Casing DI 3X1.5X8 250#