426624-011 Armstrong Casing

Casing CI 6X4X8W 125#