426624-012 Armstrong Casing

Casing CI 6X4X8W 125#