427036-031 Armstrong Casing

Casing DI 1.5X1.5X6 250#