427046-031 Armstrong Casing

Casing DI 1.5X1.5X8 250#