427062-031 Armstrong Casing

Casing DI 3X3X10 250#