427072-031 Armstrong Casing

Casing DI 3X3X13 250#