427082-031 Armstrong Casing

Casing DI 12X12X13 250#