V8043B1076 Honeywell Motorized Zone Valve

THE HONEYWELL V8043B1076 3/4″ NPT. Low Voltage Motorized Zone Valve.