S303AF02V3AV1 Asco Valve

S303AF02V3AV1 Asco 3WAYVLV3/64 1/16 120V